Handelsvilkår

Vi er veldig enkle og uformelle å forholde seg til.
Vi har likevel listet opp noen enkle og helt normale betingelser vi tilbyr

Fakturering

Alle våre priser er oppgitt eks mva. For oppdrag inntil 20.000,- kroner så etterskuddsfakturerer vi etter levert arbeid med 7 dagers forfall.  Hvis oppdraget er utført så langt det lar seg gjøre og det ventes på innspill fra kunden for å sluttføre, fakturerer vi for oppdraget og sluttfører så snart vi har fått tilbakemeldingen vi trenger for å komme i mål.

For oppdrag over 20.000,- kroner faktureres halvparten ved inngåelse av oppdrag med 10 eller 14 dagers forfall, og resten etterskuddsfaktureres etter levert løsning, med 7 dagers forfall. Vi forsøker å tilpasse betalingsbetingelsene slik at vi til enhver tid har levert tjenestene før du som kunde må betale. Vi sender faktura via E-post eller AutoInvoice, eller EHF om ønskelig.

Eierskap

Løsningene vi leverer er Finde AS sin eiendom inntil betaling for disse er gjort i sin helhet. Dersom betaling skulle utebli og vi ikke skulle finne noen annen løsning, forbeholder vi oss retten til å ikke utlevere eller trekke tilbake levert løsning (i form av opphøring av drift) eller tilsvarende måte. Med mindre noe annet er avtalt, vil du som kunde få tilgang til utviklet kildekode ved behov, dersom dere ønsker å flytte driftsansvaret over internt eller til annen partner. 

Support og tilgjengelighet

Vi er normal tilgjengelig på 99590245 i all «våken tid», dvs 07-22 hver dag.  Vi garanterer ikke tilgjengelighet på offentlige helligdager men er normalt tilgjengelig likevel, og ring likevel om du har behov for det. Dersom du ikke har en driftsavtale med oss så er vår timessats 1200,- pr time med minutttakstering. Tar en samtale kun 5 minutter blir du da kun belastet for de 5 minuttene. Vi har en flat timespris og tar ikke ekstra betalt for å jobbe kveld, helg eller med ekspressbistand. Nye kunder vi har laget nettside, nettbutikk eller app for, tar normalt kontakt for noen mindre, raskt avklarende spørsmål i etterkant av levert løsning og opplæring. Dersom denne bistanden er i underkant av en times tid sammenlagt over flere henvendelser og senere ikke blir noen flere henvendelser på en god stund, hender det at vi gjør en skjønnsvurdering og ikke fakurerer noe for dette. Direkte reklamasjoner på levert arbeid eller driftsstans som skyldes hosting / webhotell levert fra oss er naturligvis inkludert.

Denne siden bruker informasjonskapsler. Les mer